måndag 1 september 2014

Om möjligheten att engagera sig.

Hur ska vi få dem att engagera sig? Den frågan har jag hört sen jag började med stadsutveckling och boendemiljöfrågor på 90-talet. Den ställs i frustration, uppgivenhet eller villrådighet av människor som av olika anledningar vill att någon annan ska engagera sig. Problemet är att frågan är fel ställd. Den borde istället lyda så här: Hur ska vi göra det möjligt för andra att engagera sig om de skulle vilja? Eller: Hur kan jag och min organisation underlätta för andra att engagera sig om de skulle vilja göra det? Eller, ännu hellre: Hur kan jag och min organisation underlätta för dig att engagera dig om du skulle vilja göra det?