tisdag 7 augusti 2007

Välkommen att följa min blogg

Hej,

Jag heter Sabina Dethorey och är projektledare, skribent och samhällsdebattör. Ska jag beskriva mig själv yrkesmässigt så helt som möjligt måste jag lägga till att jag gillar rollen som processledare och samordnare, att jag är en van föredragshållare och att jag finner mig väl tillrätta som rådgivare, att jag gillar strategiska, analytiska och visionära arbetsuppgifter och att jag länge varit verksam som praktiker i lokalt utvecklingsarbete och där upptäckt hur viktig kreativitet och tilltro till möjligheter är för att få något gjort.

Under många år arbetade jag med Möllevången i Malmö men jag har även varit involverad i stadsutveckling såväl lokalt på andra håll som centralt i Malmö; via olika uppdrag och anställningar. På det nationella planet har jag givande erfarenheter från tiden som medlem i den rådgivande expertgruppen för Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat (Miljödepartementet), samt olika föreläsningsuppdrag. I höst börjar jag som projektledare i Helsingborg och jag ser fram emot att på heltid engagera mig i en ny stad.

Jag är starkt engagerad i frågor som rör städers utveckling, boendemiljö, demokrati, boende- och brukarmedverkan, lokalt utvecklingsarbete, samverkan, offentliga rummet. Som gammal gräsrotspraktiker ivrar jag för rundvandringar och kreativitet. Jag välkomnar visioner och vilda idéer och vet att mycket mer är möjligt än vad många tror. Jag gillar att utgå från samtal, rutiner och checklistor och vet att attityder och förhållningssätt är viktiga aspekter att beakta i allt förändringsarbete.

Den här bloggen kommer att bestå av funderingar, frågor, åsikter, idéer, tankar, exempel och erfarenheter, ofta med utgångspunkt från något av ovanstående; kanske ibland om helt andra samhällsfrågor. Jag skriver den på min fritid.

Inga kommentarer: