måndag 6 oktober 2008

Bilden av en stadsdel: Rörsjöstaden


I slutet på åttiotalet och med den dåvarande plötsliga hypen för bostadsrätter som bästa dragare, växte Rörsjöstaden så det knakade. Dess geografiska omfång svällde och svällde. Åtminstone om man fick tro mäklarna. För inte bara Rörsjöstaden var Rörsjöstaden utan allt som angränsade till Rörsjöstaden var Rörsjöstaden. Och kanske kunde allt som angränsade till allt som angränsade till Rörsjöstaden också ha blivit Rörsjöstaden, om inte trenden så småningom hade mattats och Malmö hade fått fler nya älsklingsområden.


Rörsjöstadens hipphetsfaktor hade förstås inte varit möjlig om Kungsgatan fortfarande hade varit ett prostitutionsstråk. Men sextrafiken hade flyttat några kvarter söderut, Kungsgatan hade haft sin karantän och riskerade inte längre smitta ner stadsdelen med dåligt rykte, och kunde därför nu i mäklarannonserna lyftas fram som paradgata. Tur det, för den andra paradgatan, den betydligt mindre S:t Pauli Kyrkogata var liksom för liten att vara den enda finaste gatan. Vips så hade Rörsjöstaden två pärlor, något som kunde hypas lite extra och i sin tur smitta av sig positivt på hela Rörsjöhypen.


Jag bodde i Rörsjöstaden mellan 1984 och 1987. På vår gård fanns ungdomar med och utan arbeten och studier, en revisorfirma, några familjer, några ensamstående. Några stack ut från mängden på ett charmerande sätt, som operasångaren som övade för öppet fönster och trumpetaren, oerhört skicklig. Några andra gjorde det av mindre positiva skäl; för att de var kriminella eller knarkare, eller både och.


Mäklarannonserna hade inte funkat på gården där jag bodde, inte då. Det stämde liksom inte med den frekventa knarkförsäljningen, de otäcka lägenhetsbråken och andra obehagliga incidenter, hur trevligt det än var mellan varven.


Dessa annonser om vita linjen och stuckatur, där det alltid stolt utropades Rörsjöstaden!!! i sig spelade tveklöst en stor roll när det gällde hur bilden av Rörsjöstaden förändrades. Tänk att varje söndag mötas av ett stort antal texter i morgontidningen – må vara betalda – som beskriver det positiva med en stadsdel. Det här var dessutom i princip de enda tidningssidor där Rörsjöstaden beskrevs som stadsdel. Väldigt få faktorer, företeelser och händelser i stadsdelen tilldrog sig medias uppmärksamhet. Den enda bild som vecka efter vecka förmedlades av Rörsjöstaden i tryckta medier var hur hippt och rätt det var att bo där. Och mest rätt var det att bo på Kungsgatan eller S:t Pauli Kyrkogata.


Men det fanns fortfarande ett hot mot de idylliska beskrivningarna. Rörsjöparken och det angränsande Värnhemsområdet. Här trängde sig en annan verklighet på, betydligt hårdare, lite sluddrande, och ibland så störande som gården där jag bodde. Ändå har bilden av Rörsjöstaden som hipp och idyllisk stadsdel aldrig solkats ner av detta. Man undkommer det genom att låtsas som om detta inte är Rörsjöstaden. Den mentala beskrivningen gör att det som anses negativt lite svävande förläggs till Värnhemsområdet. Den enda platsen i Rörsjöstaden som tillåts härbärgera negativa epitet är Rörsjöparken, men så ligger den liksom vid sidan om stadsdelen och hör därför nästan inte dit.


När boomen för Rörsjöstaden började, fanns redan ett stort antal bostadsrätter. Det i sig gjorde hypen så stark. Marknaden var stor, redan från början och priserna steg snabbt. Det här var naturligtvis ingenting unikt för Rörsjöstaden; prisstegringen skedde överallt. Det som var unikt med Rörsjöstaden var att boomen på bostadsrätter sammanföll med den i senmodern tid första möjliga hypen av stadsdelen.


Nu är mäklarnas vårrusiga upptäcktstid är förbi. Bostadsrättsannonserna är fortfarande lika positiva men den ivriga yuppiklangen från åttiotalet har ersatts av sobrare beskrivningar. Och om bilden av stadsdelen svajar, är det mellan hippt och idylliskt. Låt mig gissa att det landar i ett stabilt mellanläge.

Inga kommentarer: