torsdag 6 november 2008

önskelistor, enkäter och botrendsrapporter

Konsultföretaget Tyréns Temaplan har fått stor uppmärksamhet för sin rapport Botrender 08. På sin hemsida påstår företaget att En av tre svenskar efterfrågar inhägnade bostadsområden, så kallade ”gated communities”

Massmedia har hakat på och basunerat ut budskapet som fått framstå som en sanning. Men sanningen är, att detta att ”efterfråga” gated communities inte är samma sak som att i en enkät svara ja på en illa ställd fråga och ett lika illaformulerat svarsalternativ om den ideala bostaden. Att efterfråga är en aktiv handling. Att kryssa för ett färdigformulerat svarsalternativ innebär inte samma mått av aktivt agerande.

När Tyréns Temaplan frågar: ”Hur skulle du önska att din ideala bostad/situation var?” lyder det uppmärksammade svarsalternativet: ”Ett extra säkert område, till exempel inhägnat med portkod/lås för att komma in på området”
Problemen här är två. Det ena är att Tyréns temaplan efterfrågar fantasier. ”önska” och ”ideala” öppnar fältet fritt att fantisera. För egen del kan jag i fantasifulla stunder önska mig såväl en 150 kvadratmeter stor sommarbostad vid havet med vinterträdgård som en central sexrummare med öppen spis, balkonger, egen uteplats, kompost, tyst och lugnt läge men ändå livfullt och myllrigt stadsliv, men det betyder inte att jag efterfrågar sådana bostäder.

Det andra problemet är att Tyréns genom sitt svarsalternativ påstår att ett område är extra säkert om det till exempel är ”inhägnat med portkod/lås för att komma in på området”. (Låt oss frångå den taffliga formuleringsförmågan som i sig sänker seriositetsvärdet -för inte kan ett område vara inhägnat med portkod?) Tyréns genom har med denna formulering gjort om en subjektiv värdering – att ett inhägnat område är säkert – till ett objektivt påstående.

Man erbjuder inget svarsalternativ som beskriver en boendemiljö som är trygg utan att den är inhägnad. Vill man kryssa i något som förmedlar att man uppskattar en trygg och säker boendemiljö, är man alltså hänvisad till påstående.

Trist. Trist är också att Tyréns i svarsalternativet helt bortser från det som alla stadsplanerare vet idag – att det finns betydligt fler och bättre sätt att jobba med säkerhet och trygghet än att erbjuda inhägnader och lås om man vill skapa trygga och säkra boendemiljöer. Man väljer att exemplifiera med något som man sedan i analysen tolkar som gated communities. Frågan är hur de svarande har uppfattat frågan så.
När Tyréns väljer orden ”inhägnat” och ”lås” som nyckelord förmedlar de en ack så fattig syn på vad samhällsplanerare kan uträtta. Vad värre är – är fler svarsalternativ så illa formulerade, kan de i kombination med frågeställningen – inte förmedla en korrekt bild av vad de tillfrågade verkligen efterfrågar för slags boendemiljöer. Detta är allvarligt. Särskilt som man kan förmoda att Tyréns Temaplan vill presentera sin rapport för fastighetsägare och stadsplanerare och få dem att tro att det är så här befolkningen vill bo.

(En kortare variant av denna text publiceras idag på Kultursidan i Sydsvenskan)

2 kommentarer:

karlr sa...

tack för de orden.

Har misstänkt att den enkäten var lite skev.

finns enkäten att få tag på någonstans så man kan bilda sig en egen uppfatttning?

Sync sa...

Som man frågar får man svar...

Jag tror att alla är överens om att miljöbilar måste standard, SUv:arna skall bort.

Jag skulle vilja fråga bostadsköpare om de bränsleslukande SUV eller i en miljöbil, typ.

Jag tror inte den frågan ställs så ofta när JM/Skanska säljer sina lägenheter.