tisdag 6 januari 2009

Hela staden

Varje stad borde visa kontinuerlig omsorg om stadens alla delar. En slags stadsmässig hälsoundersökning. Med jämna mellanrum skulle stadens olika delar gås igenom. På så sätt skulle utvecklingsarbeten inte bli stigmatiserande, därför att det skulle vara något självklart. En omsorg. Och tanken och vissheten bakom den omsorgen skulle självfallet vara att bara om stadens alla delar mår bra, mår staden som helhet bra.

Inga kommentarer: