onsdag 3 september 2008

Det offentliga rummet som boendemiljö


Förra veckan medverkade jag på Bostadsuniversitetet med ett föredrag om det offentliga rummet som boendemiljö.


Representanter från kommunala bostadsbolag och andra fastighetsägare lyssnade och inflikade med sina reflektioner och synpunkter. Jag kommer att återkomma till det temat här på bloggen därför att jag tycker att det är angeläget i alla former av samtal som rör lokalt utvecklingsarbete.

Som tema betraktat har det varit en av mina centrala utgångspunkter under de år jag arbetat med stadsutveckling.

Men nu till något helt annat.


Inga kommentarer: