onsdag 3 september 2008

varje stad borde ha en bopool

I varje större stad borde det finnas en bostadspool. Bostadspoolen skulle bestå av en pott bostäder som var belägna i olika stadsdelar. Dessa bostäder skulle finnas tillgängliga för fastighetsägare, tjänstemän, politiker och invånare som ville lära känna en annan del av staden. Man skulle kunna provbo i en helg eller en vecka eller kanske en månad, beroende på syftet.

Bostäderna skulle marknadsföras gentemot invånare genom att vädja till deras nyfikenhet. Motprestationen skulle vara att man skrev dagbok om hur man upplevde boendemiljön.

För tjänstemän, politiker, fastighetsägare och andra sakkunniga som jobbade med stadsutveckling skulle det vara obligatoriskt att provbo bostäder i bostadspoolens sortiment, som ett sätt att bättre lära känna flera delar av staden.

I städer med bostadsbrist kan det te sig oetiskt att upplåta bostäder till den här formen av icke nödvändigt boende. Då kunde man passa på att använda lägenheter som i glapp mellan renovering och inflyttning var lediga.

Och om man tänker långsiktigt på det hela, skulle det finnas en samhällsvinst och på sätt och vis vara en annan form av nödvändigt boende. För ju bättre alla som jobbar med staden lär känna staden, desto bättre jobb tror jag att de gör.

Alla de delar av staden som är någon invånares boendemiljö är det en plikt att lära känna och förstå sig på som boendemiljö.

Bostäderna som ingick i poolen skulle vara belägna i alla stadens delar. Alla.

Vi måste förstå oss på delarna, hur de förhåller sig till varandra och staden som helhet, och vi måste förstå oss på helheten som sådan. Det här skulle vara ett steg på vägen.

Inga kommentarer: