onsdag 21 april 2010

aprilkrönikan - utveckla alternativa ekonomiska former

Här är min sista krönika från tidningen Efter Arbetet:

När jag var en pank frånskild småbarnsförälder underlättades min ekonomiska situation av sommarloppisen i Folkets Park i Malmö. Jag var där vid sexsnåret varje lördagsmorgon. Och jag var inte ensam. Det myllrade av människor den tidiga morgonstunden till trots. Fyra sorters kunder tyckte jag mig urskilja; Samlare, de som gick dit på jakt efter något specifikt som de behövde, de som strosade runt för nöjes skull och de som var där för att underlätta ekonomin.

Själv brukade jag bunkra för ett år framåt. Där hittade jag inte bara kläder till mig och min dotter och prylar till hushållet, utan också fina leksaker som blev perfekta att gömma undan till födelsedag och julafton. Det var med stor förtjusning jag släpade hem mina fina byten. Jag kommer fortfarande ihåg den glada triumfen när jag balanserade hem ett dockskåp på pakethållaren – och roliga 70- och 80-talsmöbler ingick också!

Fortfarande trivs jag med många av de alternativa ekonomiska lösningar jag förr fick ta till för att ekonomin skulle gå ihop lite bättre. (Lätt för mig att säga nu när jag är en sån som kan välja om och när jag vill köpa nytt istället, det är en annan sak när man ständigt är tvungen av ekonomiska skäl, jag vet.) Men jag blir glad av saker som vandrar vidare och kommer till nytta på nya ställen.

I dessa tider av miljötänk börjar alltfler former av resurshushållning dyka upp och formuleras i livsstilstermer. Det är återanvändning och fleranvändning, och om det tidigare var hippt med secondhandkläder är det numera en trend som hypas under namnet vintage. Det dyker upp initiativ från privatpersoner och entreprenörskreativa idéer. Studieförbund, föreningar och mötesplatser hänger på emellanåt och underlättar genomförandet.

Men fortfarande finns det mycket som kan göras. Och även om den ideella sektorn och privatpersoner visar prov på stor uppfinningsrikedom i dessa avseenden, är det dags att såväl den offentliga sektorn som den privata tar ett större ansvar för att utveckla och underlätta alternativa ekonomiska former.

Här är tre företeelser som har flera positiva effekter - inte bara för privatpersoner med ansträngd ekonomi - utan minst lika mycket – om inte mer - för lokalsamhället och för resurshushållning och miljö. Samtliga förslag kan dessutom leda till några nya arbetstillfällen.

• Fler och bättre loppisar i det offentliga rummet där privatpersoner säljer till privatpersoner. De som redan finns kan utvecklas, utökas och kompletteras med nya. Det som krävs är god kringorganisation, ändamålsenliga platser och tidpunkter. En loppis startar för det mesta på morgonen när det offentliga rummet inte används i så stor utsträckning. Det tillför möten och folkvimmel – eftertraktade kvaliteter i dagens samhällsplanering. Platsen befolkas och personer som aldrig skulle ha träffats annars inleder samtal med varandra.

• Fler lånecentraler. På en lånecentral kan man låna eller hyra extrastolar när man ska ha fest, verktyg när man ska renovera och en massa annat som man inte vill eller behöver äga, eftersom man använder det så sällan. En lånecentral leder också till möten och samtal, och förstärker en lokal gemenskap. Dessutom underlättar det för hushåll som inte har mycket plats att förvara saker.

• Bortskänkningshallar. Grovsoprum och tvättstugor fungerar så ibland. Men det räcker inte. Det behövs ställen där man kan lämna det loppishallar inte kan sälja eller vill ta emot. Som vadderade kuvert man får med posten, så att till exempel en musiker eller ett bokförlag kan återanvända dem och skicka varor i. Eller överblivna blomkrukor, begagnade pärmar, udda pinnstolar och tallrikar. Det här skulle kunna leda till lägre omkostnader för småföretagare, entreprenörer och föreningar, och underlätta lite för privatpersoner.

Förslag som dessa är naturligtvis ingen lösning på situationen för alla ekonomiskt utsatta hushåll. För dem behövs andra slags lösningar som ger mer pengar in och mindre pengar ut. Ändå har samhället har allt att vinna på att uppmuntra och underlätta existensen för alternativa ekonomiska och resurshushållande arenor. Förutom fördelar för miljön, leder de till ökat socialt kapital och ett kreativt klimat – något varenda ort vill ha idag.

Inga kommentarer: