söndag 11 november 2007

En kort promenad

Tidigare i kväll när jag gick Ängelholmsgatan fram märkte jag plötsligt att den såg så annorlunda ut mot vad den brukar. Det tog ett par minuter innan jag förstod vad det var.

Så insåg jag vad skillnaden bestod i. Det var inte skräpigt på marken! Trottoarerna var i princip tomma från skräp. Jag såg bara två minimala små skräp på flera meter.

Istället framträdde trottoarstenarna. Inte så att de är några sanslösa estetiska tilldragelser. Men det var rätt så häftigt att se dem. Att konstatera; Jaha, det här är trottoarstenarna på Ängelholmsgatan. Så ser de ut.

När jag fortsatte tänka på min nya upplevelse av Ängelholmsgatans trottoar, var det två saker jag gillade med det.

Det ena var insikten om att man hela tiden upplever sin omvärld, och även om man kanske inte är medveten om att man upplever miljön, så registrerar man den på något sätt. För inte har jag tänkt alla andra gånger när jag har gått längs Ängelholmsgatan att trottoarerna är skräpiga. Men nu; när jag möttes av en annorlunda syn, insåg jag att jag ju verkligen måste ha registrerat att det brukar se ut på ett annat sätt.

Det andra var upplevelsen i sig; att det var väldigt trivsamt.


Inga kommentarer: