måndag 5 november 2007

Probleminventering och målformulering

När boende engagerar sig i sin boendemiljö är det ofta utifrån grundfrågan "Hur ska en bra boendemiljö vara". Det är naturligtvis inget ämne man bestämmer sig för att utgå ifrån. Det bara blir så, helt naturligt.

Alla har sin subjektiva uppfattning om hur en bra boendemiljö ska vara. Men det är med den omedvetna måttstocken i tankarna som vi identifierar problem och möjligheter i vår boendemiljö.

Och det är en bra fråga att utgå ifrån. Särskilt som den aldrig tar slut. Det finns alltid nya vinklingar, nya aspekter och nya frågeställningar att fördjupa sig i.

Ofta börjar man med problemen. Det är de som syns, det är de som besvärar. Man gör en probleminventering av sin boendemiljö. Det är heller ingenting man gör medvetet. Inte på det sättet att man bestämmer sig för att "nu ska jag/vi inventera vilka problem som finns i boendemiljön/stadsdelen. Men det är det man gör.

När man har gjort en probleminventering är det möjligt att fortsätta med en målformulering; vad vill man? Hur vill man ha det istället? Och hur ska man nå dit?
Den här biten är lite svårare. Inte på det sättet att det inte finns idéer, för det gör det nästan alltid. Men det kan vara svårt att veta hur man ska gripa sig an möjligheterna.

När tjänstemän, fastighetsägare och andra möter boende som är i probleminventeringsfasen är det bra om de kan vara lyhörda bollplank i processen genom att dels lyssna intresserat till de problem som identifierats, dels efterfråga målformuleringar.

På det sättet får alla nya kunskap och det blir möjligt att gå vidare tillsammans och vidareutveckla boendemiljön.

Inga kommentarer: