måndag 8 november 2010

ett lugnt område

Ett lugnt område. Frasen ekar från medias rapportering om den person som gripits misstänkt för en rad skjutningar i Malmö. Under måndagens mediarapportering fann jag inga uppgifter varken via tv eller tidningar på i vilken stadsdel eller del av staden som mannen bodde. Bara att det var ett lugnt område, ibland också med förklaringen i centrala eller västra Malmö.

Det verkar alltså som att Malmö har lugna och ickelugna områden. Frågan är hur ett område som man inte hade menat var lugnt hade beskrivits i stället? Vilka epitet hade man använt? Hur konkret och specifik hade man varit när det gäller att säga var, i vilken stadsdel, och då inte bara i den administrativa bemärkelsen, mannen bodde?

Jag bara undrar.

Inga kommentarer: