tisdag 11 september 2007

Den viktiga vardagsverkligheten

När Möllevångsgruppen startade var vi ”bara” ett antal möllevångsbor som tyckte saker och ville saker. Vi var inte experter på stadsplanering eller fastighetsskötsel eller brottsförebyggande arbete. Men det fanns en sak vi var experter på. Och det var hur det var att bo på Möllevången. Och inte bara det. Genom att vi hade delar av vår vardagsverklighet på Möllevången, visste vi massor om Möllevången som experterna inte visste.

Den kunskapen som boende har om sin stadsdel är ett slags helhetsperspektiv tycker jag. Men man tänker inte på det. Ibland tänker man som boende eller annan vardagsverklighetsupplevare inte ens på att man faktiskt är en expert. Att man faktiskt har kunskap som är viktig.

Alla som bor någonstans eller som använder en plats eller en verksamhet har viktig kunskap. Den kunskapen behövs i samhället för att samhället ska fungera bättre. Det gäller bara att hitta sätt att ta tillvara och sprida den kunskapen.

Under mina år i Möllevångsgruppen såg jag det som en av mina allra viktigaste arbetsuppgifter. Att sprida kunskap om Möllevången och hur det kan vara att bo där och tillbringa sin vardagsverklighet där.

För alla som arbetar med staden bör en av de viktigaste arbetsuppgifterna vara att samla in kunskap om vardagsverkligheten på de platser man arbetar med.

Allas vardagsverklighet ser såklart olika ut. Men en del har man gemensamt. Det är viktigt att hitta sätt att lyfta fram både det som är gemensamt för många och det som några men inte alla delar.

Ofta tar de som har kunskap om vardagsverkligheten den själv för given, och tänker inte på att det är värdefull kunskap för någon annan. Men det är det. Faktum är att det är en oundgänglig kunskapskälla för de som arbetar med staden och samhället. Det är bara det att alla kanske inte har insett det riktigt helt och hållet än.


Inga kommentarer: