torsdag 6 september 2007

en affär som platsar här, en affär som platsar där

Häromåret hörde jag en konsult beklaga sig över att en djurtillbehörsaffär låg på bästa A-läge i Limhamn. Där borde det enligt honom ligga en "bra" affär. (Detta var möjligen innan den påstådda boomen av luxuösa djurartiklar; nu kanske djurtillbehörsaffärer är tillräckligt "bra"; vem vet.) Jag är ingen shopoholic vad gäller vare sig katthalsband eller hundleksaker och trots att jag är kattägare är det inte särskilt ofta som jag besöker en dylik inrättning, och även om jag så var stammis, så bor jag långt från Limhamn, så om butiker som Vacker tass ligger på A-läge eller B-läge spelar mig ingen roll.

Men jag tyckte att det var intressant att det spelade honom en roll och jag undrade vilket geografiskt läge han föredrog att affären låg på; om den till exempel fick lov att ligga på Lindängen. Och så undrade jag vilka affärer som var tillräckligt "bra" för att ligga på A-lägen. Sen gjorde jag en besvärlig sak. Jag försökte hävda att det här med vad som är "bra" affärer är subjektivt. Att folk tycker olika.

Jag fick aldrig något svar på vilka affärer som enligt honom platsade att ligga på A-läge. Men så mycket förstod jag att de på något sätt skulle vara "bra".

En snabb titt på Sveriges stadskärnors A-lägen ger en ganska nedslående bild av vad som i så fall anses vara "bra" affärer. Samma stora kedjor kommer igen i stad efter stad. Som om en stor kedja är synonymt med "bra". Kanske var det inte så han menade. Men hur han annars menade, framgick aldrig; det enda som framgick var att han helst ville ignorera min fråga.

Och det är det som är det riktigt nedslående och oroande; att en konsults subjektiva uppfattning om vad som är "bra" affärer, för honom själv framstår som en objektiv sanning, att han inte tycks medveten om att det i själva verket bara är en subjektiv bedömning. Hans personliga tycke och smak kommer att leda till att han i sin konsultverksamhet med sken av att ha ett professionellt underlag, förordar att vissa affärer platsar på vissa lägen och andra platsar på andra. Det innebär en styrning och bortgallring som leder till att våra städer skräddarsys mot en ökad likriktning.

En blandning av näringsinrättningar livar upp en gatsträcka och tillför staden ett mervärde. Och så särskilt repellerande på flanörer tror jag inte att en djurtillbehörsaffär kan vara. Så länge innehavarna av en affär själva tycker att de platsar på ett visst läge och har råd med hyran, så har jag svårt att förstå varför de inte skulle få ligga på ett så kallat A-läge. Om jag vore tillfrågad konsult skulle jag oroa mig betydligt mer för en gatsträcka där bara de vanligast förekommande affärerna fanns.

Inga kommentarer: