söndag 14 oktober 2007

"bra" boendemiljö

När jag började engagera mig i boendemiljöfrågor och stadsutveckling var mina drivkrafter ett slags rättvisepatos. Jag kände mig övertygad om att frågor som rör var och hur vi bor på något sätt är grundläggande för vårt demokratiska samhälle.

Min utgångspunkt var inte min stadsdel för att jag tyckte att just den stadsdelen var viktig. Min utgångspunkt var min stadsdel för att jag tyckte att vi som bodde där skulle ha samma rättigheter till en bra boendemiljö som folk som bodde på andra håll i stan. Och det hade vi inte, långt därifrån. Det brast i flera avseenden.


Fortfarande tycker jag att min gamla tes är en viktig utgångspunkt när man arbetar med städer och lokal utveckling.

Naturligtvis är "bra" i det här sammanhanget ett subjektivt begrepp. Men så länge man är medveten om att olika personer laddar det med olika betydelser, är det en utmärkt utgångspunkt.

Inga kommentarer: