onsdag 3 oktober 2007

Växtvandaler härjar på vår gård

En fasadrenoveringsfirma har börjat arbeta på vår gård. Arbetet hitintills har gått till så, att de har valt att slänga brädorna till sina byggnadsställningar mitt i våra nyplanterade rabatter. Alla våra nyplanterade växter ligger alltså nu begravda under ett tungt lager trävirke.

Jag har varit så ledsen och arg för det. Alla myskmadra som jag har planterat. De nyplanterade schersminbuskarna, rosen, kaprifolerna. Höstanemonerna och höstfloxen. Pionerna.

Jag vet inte varför de har siktat in sig just på rabatter och just på de två rabatter där vi har planterat. Vi valde ändå de rabatter som inte låg vid fasaderna utan mera mitt på gården för att vi var så säkra på att de skulle få vara ifred.

Jag har varit med om det även på tidigare gårdar; att arbetare från inhyrda firmor totalt struntar i om de förstör rabatter. (och det handlar inte om situationer där de inte har något val, utan om situationer där de med lite aktsamhet och eftertanke hade kunnat göra sitt jobb utan att skada en enda planta)

Denna bristande respekt för de boendes hemmiljö leder till känslor av ilska, passivitet eller vanmakt; att det inte är lönt att ta ansvar för sin boendemiljö. Att det inte är lönt att bry sig eller försöka skapa trivsel och hemtrevnad, för man vet aldrig när någon brutalt förstör det man vårdat. När man har jordförbättrat en rabatt, rensat ogräs och planterat växter vill man inte att någon ska komma och sabba alltihop. Det är som om någon skulle klampa in i ett nyinrett vardagsrum och bara riva ner allting. (Eller ens hem för den delen; det behöver inte vara något som är nyfixat för att man ska sörja att någon annan förstör det).

Egentligen borde det självklart ingå i en fasadrenoveringsfirmas uppdrag att respektera boendemiljön. För gården är en del av vårt hem. I det här fallet skulle det ha varit så enkelt att de la brädorna på någon annan plats istället för att krossa våra växter med dem.

Så länge det finns företag inom den här branschen med en så här snäv och omodern syn på hur ett arbete ska utföras och en bristande insikt om helhetsperspektiv som innebär att de inte över huvud taget verkar medvetna om att de arbetar i någons boendemiljö/hemmiljö, så skulle det vara bra om fastighetsägarna utbildade dem lite i hur de bäst går till väga för att utföra sitt arbeta så väl som möjligt.

Detta skulle till exempel kunna ske genom en klausul i avtalet där respekt för boendemiljön tas upp och ett policydokument som informerar om vad det innebär att arbeta i någons boendemiljö eller hem och beskriver vad som gäller vid sådana tillfällen.

Uppdatering: Jag fick fullt stöd från representanterna från min fastighetsägare, när jag tog kontakt med dem. Det visade sig att de faktiskt hade pratat med den här firman innan om att de skulle visa hänsyn. Så nu skulle de prata med dem igen.

Inga kommentarer: