onsdag 15 augusti 2012

Kvalitet och kvantitet (barnperspektiv på staden, del 5)

Det är ett tufft läge för Malmö stad just nu. Det är många nya förskoleplatser som ska fram; grundskoleplatser också för den delen. Självfallet måste detta få ta kraft och utrymme. Men ska det ta kraft och utrymme från en möjlig kvalitetsutveckling? Måste man växa på bekostnad av kvalitetsutveckling, eller kan man växa och utveckla kvalitet samtidigt?

Tänk om Malmö stad hade bestämt sig för att både få fram alla platser som behövs, men att samtidigt också lägga mycket krut på att kvalitetsutveckla förskoleverksamheten. Tänk om Malmö stad hade bestämt sig för att kosta vad det kosta vill – vi ska ha Sveriges bästa förskolor. Vi ska ha den mest optimala förskoleverksamheten man kan ha – och den ska vara anpassad för barnens behov från den dag de börjar till den dag de slutar.

Vill Malmö stad öka den sociala hållbarheten i Malmö finns det nog inget bättre sätt.

(Denna text är tidigare publicerad på Malmö stads blogg)

Inga kommentarer: