onsdag 15 augusti 2012

Var är opinionen? (barnperspektiv på staden, del 4)

Det finns än så länge ingen opinion som driver kravet på färre barn per småbarnsavdelning i förskolan. Det finns knappt någon opinion som driver frågor som rör 1-2-åringar över huvud taget.

Jag kan se två förklaringar till detta. Dels verkar alla föräldrar resignerat uttala att man ska vara tacksam att man får en förskoleplats; underförstått att då ska man inte ställa några andra krav. (Detta får de tyvärr också ibland höra, direkt eller indirekt, från representanter i Malmö stad ). Dels är nyblivna småbarnsföräldrar ganska upptagna med att vara föräldrar. Det handlar om att få vardagen att gå ihop. Att utanpå det driva samhällsopinion är förmodligen rätt så verklighetsfrämmande för många. Man hinner inte!

Och när man väl har fått ordning på vardagen, har ens egen lilla knatte blivit lite äldre och går inte längre i småbarnsgruppen. Driver man opinion kring barnomsorg då, driver man den förmodligen i frågor som rör ens eget barn, inte som rör yngre barns eventuella behov av mindre barngrupper.

Vi kommer alltså förmodligen aldrig att ha ett samhälle där föräldrar till 1-2-åringar driver frågor som rör 1-2-åringarnas situation. Därför vore det fantastiskt om vi hade ett samhälle där samhällets officiella representanter, till exempel kommunerna, höll fanan desto högre för alla småttingar.

I väntan på det hoppas jag ändå att någon mer än jag vill och orkar uppmärksamma denna fråga.

. (Denna text är tidigare publicerad på Malmö stads blogg)

Inga kommentarer: